top of page
Banner%20-%20Areas%20of%20Focus_edited.j

Aandachtsgebieden

Basisonderwijs

Education.jpg

Emancipatie (empowering) van een vrouw begint bij het opleiden van een meisje

– Julia Gillard

250 miljoen

Aantal

analfabete kinderen

20%

Jaarlijkse geweldsreductie als een kind onderwijs volgt

1.5 x

Kans dat een kind wordt uitgesloten van onderwijs omdat het een meisje is

50%

Daling van kindersterfte als een moeder kan lezen

Wij zijn van mening dat alle kinderen recht hebben op onderwijs ongeacht wie ze zijn, waar ze wonen of hoeveel geld hun familie bezit. Wij zijn ook van mening dat onderwijs sociale verandering teweeg brengt en kansen creëert voor meisjes en vrouwen om hun potentie volop te benutten. Vroeg starten hiermee is essentieel.

Meisjes hebben te maken met een aantal belangrijke drempels die het volgen van onderwijs belemmeren, zoals kindhuwelijk, vroege zwangerschap, huishoudelijk werk en onveiligheid op straat om naar school te gaan. Daarenboven is in veel gemeenschappen sprake van onderwaardering van onderwijs aan meisjes met als gevolg dat weinig meisjes zich inschrijven en zeer waarschijnlijk vroegtijdig de school verlaten.

Alnaus Foundation zet zich in om de toegang tot en kwaliteit van onderwijs voor meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden in Azië te verbeteren.

Weeshuizen

Orphanages.jpg

Beduidend minder wees- en pleegkinderen gaan naar school dan niet-weeskinderen

– UNICEF

Kinderen zijn van nature leergierig, maar ze hebben dikwijls te maken met hoge drempels om hun talenten ten volle te benutten. Wezen hebben veel stress en krijgen te maken met verschillende prioriteiten ten aanzien van familie, gezondheid, onderwijs, economische stabiliteit en veiligheid. Gebrek aan economische stabiliteit en onveiligheid vormen zeer grote drempels met betrekking tot empowerment en onderwijs voor meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden.

Alnaus Foundation wil de belemmeringen voor onderwijs en empowerment bij de wortels aanpakken door weeshuizen te steunen en door kinderen, in het bijzonder meisjes, een veilige en plezierige woonomgeving te bieden.

Vrouwennetwerk

Women Networks.jpg

Idealiter hebben we allemaal dezelfde mogelijkheden in de wereld op basis van onze talenten en wensen. Realistisch gezien, is dit niet een perfecte wereld en er is daarom behoefte aan netwerkgroepen die kunnen zorgen voor versterking van individuele mogelijkheden.

– Carrie Perrien Smith

Maatschappelijke problemen beperken voortdurend de kansen van vele vrouwen. Terwijl vrouwen van nature de neiging hebben de behoeften van hun families voorop te stellen boven hun eigen ontwikkeling, ervaren vrouwen in de thuissituatie ook eerder dat zij worden geleerd dat zij beperkte mogelijkheden hebben of niet zo capabel zijn als mannen.

Maatschappelijke problemen hebben invloed op vrouwen bij hun beslissing om zich verder te ontwikkelen.

Vrouwen kunnen hoop putten uit ervaringen van andere vrouwen die hen kunnen aanmoedigen en hun verhalen delen.

Alnaus Foundation is vastbesloten vrouwennetwerken en –bewegingen te steunen met als doel de fysieke en mentale gezondheid, onderwijs en empowerment van vrouwen te bevorderen.

Notes

  • Unicef (2018) Primary Education Statistics

  • World Bank (1999) Doing well out of war

  • GEM Report (2011) Education Counts, Toward the Millennium Development Goals

  • The Education Commission (2018) The Learning Generation

  • GEM Report (2014)

  • Unicef (2018) Children Statistics

  • Mishra V. et al (2007) Education and nutritional status of orphans and children of HIV-infected parents in Kenya

bottom of page