top of page
cristian-palmer-763347-unsplash_edited.j

Donaties

Wij vinden dat donaties direct verbonden moeten zijn met tastbare voordelen.

Wij willen er voor zorgen dat elke gedoneerde Euro of Dollar wordt besteed aan het charitatieve project dat je wilt steunen. Wij vinden dat voor een non profit charitatieve organisatie het essentieel is dat er financiële transparantie is tussen jou en de ontvanger van je donatie.

Wij vinden ook dat duidelijk wordt gemaakt hoe jouw donatie tot de voorgestelde voordelen leidt. Waar mogelijk zullen wij je laten zien hoe je donatie zal leiden tot tastbare en meetbare verbeteringen van het leven van vrouwen, meisjes en Nederlandse migrantenjongeren.

Alnaus Foundation bekostigt de overhead uit persoonlijke bijdragen van haar oprichters en bestuurders.

Alnaus Foundation heeft de ANBI status (status van een Algemeen Nut Beogende Instelling). De ANBI-status maakt het mogelijk voor Nederlandse ingezetenen om hun giften aan Alnaus Foundation van de belastingen af te trekken.

Wilt u donateur worden? Neem alstublieft contact met ons op. Wilt u eenmalig een gift doen? Dat kan door overmaking van uw gift naar NL75 INGB 0008 7284 76 t.n.v. Stichting Alnaus Foundation

bottom of page