top of page
Primary%20Education_edited.jpg

Projecten

Ondersteunen van de zusters in Chennai

IMG_1364_edited.jpg

Situatie

Wezen hebben te maken met vele beperkingen en tegenstijdige prioriteiten met betrekking tot  familie, gezondheid, onderwijs, economische stabiliteit en veiligheid. Het ontbreken van economische stabiliteit en veiligheid zijn belangrijke drempels voor onderwijs en empowerment van meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden.

Alnaus Foundation richt zich op wortels van deze belemmeringen voor onderwijs en empowerment door jonge wezen te ondersteunen, door kinderen en in het bijzonder meisjes te voorzien van een veilige en prettige leefomgeving.

De zusters van de congregatie Franciscan Sisters of St. Joseph exploiteren diverse weeshuizen en scholen voor meisjes in heel India, maar hebben te maken met afgenomen structurele donaties.

 

Ons doel

Ons doel is om de congregatie Franciscan Sisters of St. Joseph in Chennai te ondersteunen door hen te helpen om meer zelfvoorzienend te worden.

 

Ons initiatief

Om onze reis met de getalenteerde zusters van Chennai te beginnen, zullen wij hun kledingatelier verbeteren en hun voorzien van veilige werkplekken voor vrouwen.  

Huiselijk Geweld

domestic violence.jpg

Situatie

De beperking van bewegingsvrijheid bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen leidt tot meer huiselijk geweld, en huiselijk geweld dat ernstiger en gevaarlijker is.

 

Fricties in gezinnen zijn ernstiger geworden nu gezinsleden bijna de gehele tijd bij elkaar zijn. Refuge, de grootste organisatie op het gebied van huiselijk geweld in het Verenigd Koninkrijk, rapporteerde een toename van 700% in telefoons naar hun hulplijn in één dag vlak na het begin van de Covid-19 lockdown.

 

Ons doel

Ons doel is om bewustzijn te creëren en fondsen te werven voor de slachtoffers van huiselijk geweld.

 

Ons initiatief

Wij hebben een online kunstexpositie opgezet waar vrouwen hun verhalen kunnen vertellen. Wie ze zijn, meer dan alleen wat er gebeurt of wat met hen is gebeurd. 

Artiesten visualiseren de essentie van hun woorden en veranderen hun verhalen in kunst.

Mensen die op zoek zijn naar inspiratie voor kracht of dit doel willen ondersteunen kunnen deelnemen door kunst te kopen, bewustzijn te creëren en bij te dragen aan organisaties die die vrouwen en gezinnen ondersteunen die te maken hebben met geweld.

Orgaan Donatie

Verhogen van bewustwording

lina-trochez-377674-unsplash.jpg

Situatie
Elke 10 minuten wordt er een nieuw persoon toegevoegd aan de wachtlijst voor orgaantransplantatie. Bijna elk uur gaat er iemand dood, omdat de organen die nodig zijn niet op tijd beschikbaar zijn. Eén donor kan 8 levens redden.

Orgaandonatie redt en verandert levens. In september 2018 bedroeg het aantal geregistreerde orgaandonoren in Nederland meer dan 6,3 miljoen, dit is 42% van de totale bevolking, waarvan 1,9 miljoen mensen uitdrukkelijk geen toestemming hebben verleend voor orgaandonatie. In vergelijking met de autochtone bevolking lijken de Nederlandse allochtonen minder geneigd hun organen te doneren, slechts 8% van de allochtonen van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst heeft zich laten registreren als orgaandonor.

Ons Doel
Ons doel is het verhogen en bevorderen van het besef voor orgaandonatie en het verstrekken van informatie over de behoefte aan orgaandonoren en de mensen aan te moedigen om orgaandonor te worden.

Ons Initiatief
Op 25 november 2018 hebben wij een bijeenkomst georganiseerd om mensen bewust te maken van orgaandonatie. Donoren en ontvangers kregen op deze bijeenkomst een podium om hun verhalen te delen. Daarnaast hebben verschillende religieuze leiders hun licht laten schijnen op dit thema vanuit het religieus oogpunt, met name gericht op de mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Notes

  • Donate Life America (2018)

  • Organ Donation Statistics 2018

  • CBS (2018) Statistics

  • The Guardian (2020) Revealed: Surge in domestic violence during Covid-19 crises

bottom of page