rawpixel-423665-unsplash_edited.jpg

Ons Team

Bestuur

Paulien.png

Paulien van der Hoeven

Voorzitter

Paulien is als projectleider werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze werkte eerder aan projecten gericht op duurzame ontwikkeling en het verbeteren van de kwaliteit van wonen, scholing en werk in aandachtswijken. Ze werkt op dit moment aan projecten op het raakvlak van beleid en ICT.

Paulien heeft ervaring in het werken in politiek-bestuurlijk gevoelige omgevingen. Het bouwen van relaties tussen mensen en organisaties motiveert haar. Ze wil graag bijdragen aan een wereld waar mensen, in het bijzonder vrouwen en meisjes, hun talenten kunnen ontplooien en gezonde en gelukkige levens kunnen leiden.

Paulien heeft een Master in Technische Bedrijfskunde en een Bachelor in Psychologie.

Amira.jpg

Amira Mahawat Khan

Vicevoorzitter Internationaal

Amira is Senior Manager bij Deloitte Consulting in Nederland. Zij adviseert grote multinationale bedrijven in Europa en Azië over hun bedrijfsstrategie en over hoe zij hun missie kunnen realiseren.

Amira heeft ervaring in het ontwikkelen van innovatie- en technologiestrategieën als een middel voor bedrijven om relevant te blijven en te bloeien in de veranderende wereld.

Amira is erg gepassioneerd om minderbedeelden in ontwikkelingslanden te helpen. In dit verband ondersteunt ze vaak de ontwikkeling van sociale start ups in Zuidoost-Azië.

Amira behaalde een Master’s Degree in Business Administration Strategy & Organization aan de Vrije Universiteit Amsterdam en slaagde cum laude aan de Bath University voor de Master’s Degree in Innovation and Technology Management (Mechanical Engineering).

Marzia.jpg

Marzia Sakoer

Secretaris

Marzia is strategisch adviseur bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van de Nederlandse rijksoverheid. Ze adviseert op het gebied van arbeidsrelaties en vakbondsaangelegenheden.

Marzia houdt van stiptheid en heeft ervaring als secretaris in eerdere functies bij de Nederlandse rijksoverheid.

Marzia heeft in verschillende vrijwilligersprojecten deelgenomen. Ze was onder andere bestuurslid van AIESEC Leiden, gaf geregeld gratis juridische adviezen en nam als vrijwilliger deel aan een project gericht op het verschaffen van onderdak aan kinderen in Buenos Aires, Argentinië.

Marzia behaalde de Master’s Degree in Public International Law aan de Universiteit Leiden en voltooide recent een Legal Traineeship bij DisGover (Nederland).

Amar.jpg

Amar Soekhlal

Penningmeester

Amar is inspecteur der belastingen bij de Nederlandse Belastingdienst en heeft in het verleden verschillende financiele functies in het bedrijfsleven vervuld. Tevens is hij vrijwilliger bij het Sarnámihuis en schrijft een serie korte verhalen voor de website. Ook is hij voorzitter van Stichting Holi Samen, waarmee hij elk jaar op het wijkpark Transvaal in Den Haag holi/phaguwá organiseert en duizenden bezoekers trekt.

Amar is gepassioneerd over de ontwikkeling van de eigen culturele identiteit. Hij heeft in verschillende functies aan diverse maatschappelijke initiatieven bijgedragen. Zo was hij penningmeester van de studentenvereniging Surinen, bestuurslid van de Stichting Welzijnswerk Surinamers Den Haag (SWSH), lid van het Kollektief Jumpa Rajguru en voorzitter van de Stichting Hindustaans Film & Muziek Festival.

Amar heeft een Master Fiscaal Recht van de Universiteit Leiden.

unnamed.png

Mildred Schwengle

Bestuurder

In 2017 verliet Mildred de commerciële advocatuur om als staatsraad werkzaam te zijn bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk der Nederlanden.

 

Mildred is dankbaar dat zij door role models in haar familie op zeer jonge leeftijd heeft geleerd dat het bijdragen tot het welzijn van de gemeenschap een natuurlijk deel van het leven uitmaakt. Zij is er vast van overtuigd dat zelfs de kleinste inspanning, of het inspireren van anderen om een bijdrage te leveren, kan leiden tot gelijke kansen en een betere wereld voor iedereen. Massale acties op kleine schaal kunnen voor grote veranderingen zorgen en ingrijpende transformaties teweegbrengen. Vrouwen en meisjes behoren tot de kwetsbaarste groep in de maatschappij en staan vaak onder aan de ladder van transformatie. Met de nodige empowerment zijn zij tot fantastische dingen in staat, voor zichzelf, hun geliefden, hun gemeenschap en de wereld.

Marina.jpg

Marina Avila

Lid Divisie Internationaal

Marina is Director Innovation Consulting bij Salesforce gevestigd in Singapore. Marina’s klanten hebben profijt van haar leiderschap en intersectorale ervaring, opgedaan met startups, detailhandel, overheden, financiële dienstverlening en universiteiten. Marina helpt organisaties om mensgerichte strategieën en concrete acties te ontwikkelen, alsook om bruikbare digitale ervaringen op te bouwen.

Marina is sinds 2011 betrokken bij activiteiten gericht op het leren van ondernemerschap, in deze context organiseerde zij Startup weekenden en innovatie evenementen. In 2014 leidde Marina het eerste Startup weekend Women in Australia en was medeoprichter van Female Founders Committee als deel van de Startup Victoria. In 2016 ontving Marina de Optus Future Makers Grant om dit te investeren in het initiatief Biz, een digitale marktplaats voor tieners om hun business ideeën te toetsen. Deze digitale marktplaats is geleverd aan 10 scholen in Vicoria en Zuid-Australië.

Raad van Toezicht

Naushad.jpg

Naushad Boedhoe

Voorzitter

Naushad is gepensioneerd. Hij is thans voorzitter van het curatorium van de Jit Narain Cultuurprijs en Jit Narain Lezing en redacteur van een boekenserie over de Hindustaanse geschiedenis en cultuur in Suriname en Nederland.

Naushad is wethouder geweest van Lansingerland (Nederland), management consultant bij Amira Management Consultancy en Interimmanagement, management consultant bij het ministerie van Defensie (Nederland) en medewerker aan de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft.

Naushad is als bestuurder actief geweest in diverse non-profit organisaties die hun focus hadden op politieke bewustwording, en emancipatie van onderdrukte en achtergestelde groeperingen.

Naushad studeerde politieke wetenschap en economie aan de Universiteit Leiden.

Raymond.jpg

Raymond Tans

Lid

Raymond is eigenaar van Raymond Tans – Public Affairs Strategies in Berkel en Rodenrijs voor advisering van organisaties en bedrijven in de land- en tuinbouw op het gebied van public affairs en lobby bij de instellingen van de Europese Unie (EU) in Brussel (België) en de overheidsinstellingen in Den Haag (Nederland).


Raymond heeft voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gewerkt als verantwoordelijke voor het EU beleid voor tuinbouw en als diplomaat in Duitsland en Polen.
Voor de Nederlandse bloemenveilingen was hij verantwoordelijk voor het bureau Brussel voor EU aangelegenheden en lobby.

Raymond is als Ing/Bachelor afgestudeerd aan de Agrarische Hogeschool Dronten.

Raymond is geboren in Maastricht, de hoofdstad van de provincie Limburg.

Minke Oosterlaan.png

Minke Oosterlaan

Lid

Minke is architect en heeft een eigen architectenbureau in Berkel en Rodenrijs sinds 2008.  Haar bureau heeft een werkveld in nieuwbouw en verbouw van woningbouw, utiliteitsbouw en daarnaast ontwikkelt het bureau gronden naar de bestemming ‘Wonen’.

Minke is een betrokken en luisterende architect, die voor opdrachtgevers een ‘thuis’ wil maken. Een veilige, mooie en rustige omgeving naar wens van de opdrachtgever.

 

Minke zet zich graag in voor initiatieven die mensen met elkaar verbinden. Initiatieven die in haar directe nabijheid zich ontplooien: activiteiten en huisvesting voor scouting Berkel en Rodenrijs, netwerkbijeenkomsten voor lokale ondernemers en betrokken bij huisvesting vraagstukken van lokale verenigingen en stichtingen.

 

Minke is afgestudeerd ingenieur aan de Technische Universiteit Delft, Bouwkunde, richting architectuur.

De Alnaus Foundation is een not for profit organisatie en de leden van het bestuur en raad van toezicht krijgen geen vergoeding voor hun werk voor de Alnaus Foundation. De Alnaus Foundation heeft geen full-time werknemers.