top of page
karl-fredrickson-192686-unsplash_edited_

Wij geloven dat Menselijkheid boven alles gaat

De Alnaus Stichting is een non profit internationale ontwikkelingsorganisatie die zich bezighoudt met het actief bevorderen van menselijkheid boven alles. Iedereen dient gezien te worden als een volwaardig lid van de gemeenschap (samenleving) ongeacht zijn/haar afkomst, nationaliteit, religie of denkwijze.

De wereld heeft te maken met grote omwentelingen die voortvloeien uit sociale, economische, politieke en omgevingsveranderingen. Wij zijn van mening dat deze verschuivingen vooral samenhangen met gebrek aan onderwijs, gebrek aan economische mogelijkheden, ongelijkheid en discriminatie, die maken dat grote delen van de samenleving niet in staat zijn hieraan deel te nemen of dat hun bijdrage niet wordt gewaardeerd.

Wij hebben een collectieve verantwoordelijkheid om een antwoord te geven op deze wereldwijde uitdagingen. Wij zijn ons ervan bewust dat wij niet in staat zijn de wereld van de ene op de andere dag te veranderen, vandaar dat de Alnaus Foundation haar inspanningen richt op terreinen waarop zo groot mogelijke zichtbare resultaten kunnen worden bereikt.

Wij denken dat empowerment en onderwijs aan meisjes, vrouwen en migrantenjongeren de beste investeringen zijn die je kunt doen voor gezinnen, gemeenschappen en de samenleving.

Onze Missie

Wij zetten meisjes en vrouwen in hun kracht opdat zij hun talenten volledig kunnen benutten.

Wij zijn van mening dat de grootste ondervertegenwoordigde groep in de samenleving moeders, zusters, dochters en gehuwde vrouwen zijn. Er is daarom een heel lange weg te gaan om de daadwerkelijke emancipatie te bereiken.

artem-bali-659399-unsplash.jpg
jens-johnsson-121807-unsplash.jpg

Wij leiden migrantenjongeren in Nederland op en zetten hen in hun kracht om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving.

De integratie van migranten is nog steeds een van de meest controversiële uitdagingen waarmee Europa te maken heeft.

Ons Verhaal

De Alnaus Stichting is in april 2018 opgericht om de missie en visie van Alma Mahawat Khan te realiseren.

Alma had een succesvolle carrière in de financiële dienstverlening gericht op complexe technologische toepassingen en pragmatische beslissingen om winstgevendheid en rendement voor haar bedrijf te bereiken. Naast haar reputatie als een sterke doorzetter met betrekking tot haar werk koesterde ze de diepe persoonlijke overtuiging dat zij een sociale verantwoordelijkheid had jegens de samenleving.

Alma besefte dat haar succes mede te danken was aan haar integratie in de Nederlandse samenleving en dat haar harde werken en haar talent werden erkend en beloond. Ze realiseerde zich echter ook dat niet alle allochtonen, meisjes en vrouwen dezelfde kansen hebben. Alma wijdde een groot deel van haar leven aan de emancipatie en educatie van meisjes en vrouwen wereldwijd en van migrantenjongeren in Nederland.

Alma nam actief deel aan de Nederlandse vrouwenbeweging en de Nederlandse politiek. Zij was ervan overtuigd dat ongelijkheid voortvloeide uit het gebrek aan begrip en dialoog. Alma leverde vaak haar bijdrage in discussies en debatten om een gemeenschappelijke basis te vinden tussen de gepolariseerde partijen. Wij denken dat in deze veranderende omgeving de missie van Alma belangrijker dan ooit is.

Watermark full.png
bottom of page